PROVOZ CHIRURGIE BARRANDOV

v týdnu od 24.1. do 28.1.2022

pondělí 24.1.2022 - 7,30-9,30 v ordinaci A-MUDr.Kindl, ordinace B - MUDr.Mandík 8:00 - 15:30

úterý 25.1.2022 - 7:30 - 14:30 MUDr.Šturc

středa 26.1.2022 - 7:30 - 14:30 MUDr.Šturc (odpoledne poradna dětského chirurga a operace dle objednání - MUDr.Harvánek)

čtvrtek 27.1.2022 - 7:00 - 14:30 MUDr.Šturc

pátek 28.1.2022 - 7:00 – 13:00 MUDr.Šturc

Pojistky pacientů s ukončeným léčením předané nám k vyplnění do

10.1.2022

jsou připraveny k vyzvednutí v ordinaci.

Prosíme pacienty, aby si vyplněné pojistky ve vlastním zájmu co nejdříve vyzvedli.

V SOUVISLOSTI S INFEKCÍ COVID-19

Prosíme o toleranci, trpělivost a pochopení všech pacientů. Zejména žádáme pacienty, kteří přicházejí k ošetření, aby respektovali Mimořádné opatření MZČR, které zakazuje pohyb všech osob ve zdravotnických zařízeních bez ochranných prostředků dýchacích cest, případně opatření vycházející z aktuálního znění Usnesení vlády ČR k přijetí krizových opatření, včetně doporučení při styku s osobami mimo vlastní domácnost používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95.

V čekárně proto prosím udržujte doporučované 2m odstupy.

Chráníte sebe, chráníte nás, abychom mohli ošetřovat i ostatní, kteří naši péči potřebují. Děkujeme.

Telefon ordinace: 251 816 468

Provoz stomické poradny

probíhá zejména telefonickou a elektronickou komunikací. Zajištění potřebných pomůcek pak bude řešeno kurýrní dodávkou dle domluvy.

Pro objednání do stomické poradny volejte na tel.: 770 188 189 nebo pište na e-mail: ordinace@chirurgie-barrandov.cz

Smluvní pojišťovny